Talentudvikling – drejer sig om at se og spotte potentiale – og så drejer det sig om at designe et forløb ud fra en række grundvalg så man er sikker på at det får effekt 

Talent udvikling er udviklingen af den enkeltes potentiale – men det drejer sig ikke kun om smart people men smart context.

Det drejer sig ikke kun om Smart people – men Smart context

Hvordan skaber man så smart people og smart context ?

Det kan være en kompleks sag at bedrive talentudvikling da det bunder i en særlig forståelse af mennesker og deres kontekst og det vil vi gerne hjælpe jer med.

Hvorfor vil vi bedrive talentudvikling ? 

Rigtig mange virksomheder der vælger talentudvikling er på rette spor i relation til at udvikle deres virksomhed men den indsats man gør sig for at bedrive talentudvikling må ikke gå til spilde derfor skal indsatsen naturligvis have effekt – det kræver bevidste beslutninger om designet af talentprogrammet.

Hvem vil vi arbejde med ? 

For at bedrive talentudvikling skal i naturligvis have nogle talenter og derfor er det vigtigt at i udvælger dem nøje, så derfor skal der laves en ordentlig strategi for det også.

Hvordan former vi det til organisationen ? 

For at talentudvikling kan have effekt skal det være udviklet til den enkelte organisation – og får således ikke effekt hvis ikke der skabes plads til den enkeltes udvikling og således kræver det at organisationen er tunet til at tiltrække og fastholde sine talenter.

Det er netop her min ekspertise som Arbejds og Organisationspsykolog kommer ind i billedet fordi jeg vil kunne foretage den analyse og de trin der skal til for at skabe et bæredygtigt talentudviklingsprogram.

To discover what is going on to make the whole greater than the sum of the parts, then we must preserve that connectedness and study the system as a whole(Sherwood,2002 I dahl, p. 97)

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på hvad og hvordan talentudviklingen skal rumme og hvordan den skal udfolde sig hos jer.