I Exsense har vi en drøm om at kunne hjælpe virksomheder med også at kunne vækste på de menneskelige parametre. Dette kalder vi soft skills. Det er alle de ting som også skal hænge sammen i en organisation for at organisationen kan være bæredygtig over længere tid. Derfor er ord som emotionel intelligens, intuitiv beslutningstagning, relationel bæredygtighed – organisatorisk robusthed og teambuilding af stor relevans.

Hvem er det aktuel for ?
Alle virksomheder som kender til vigtigheden af at mennesker i balance skaber højtydende organisationer. Som udgangspunkt giver det mest mening hvis du er en virksomhed som er ca. 3 år gammel og som derfor har vækstet på den personalemæssige front du har ca 10 eller derover ansatte og trænger til at få kigget på hvordan i i jeres organisation

– vidensdeler bedre med hinanden så i får 100 % gevindst af den viden der ligger i jeres organisation – et kæmpe konkurrenceparameter nu om dage.
– Hvordan i udvikler jeres interne rammer så i skaber plads til at medarbejderne kan opretholde trivsel og god arbejdslyst.
– Hvordan i skaber grobund for bedre samarbejde på tværs.
– Hvordan i skaber mere motivation i jeres Organisation
– men det kan også sagtens være relevant for iværksætterlederen som ønsker at forberede sig på personaleledelse eller som ønsker at optimere sin egen beslutningsdygtighed (se evt. fanebladet intuition og beslutningsprocesser).

Lederudvikling, når du får succes med din virksomhed og du stiger i graderne:
De ting du som leder skulle kunne da du var nyopstartet iværksætter er ikke de ting du skal kunne nu når du begynder at få ansatte.

I starten køre din virksomhed på din intuition og du har opøvet din beslutningskraft til nu at være baseret på din egen intuition nu skal du til at være i stand til at sætte dig ind i medarbejdernes verdensbillede. Dette betyder at du har behov for at arbejde med din egen emotionelle intelligens – din egen indre mentale balance således der ikke opstår stress og panik i organisationen.
Herigennem opøver du færdighederne til at at skabe en virksomhede som på bedst og mest effektive vis sørger for at pege virksomheden i den retning hvor jeres virksomhed kan opnå størst gevindst.

Rekruttering:
Skulle dette betyde at du samtidig skal rekruttere nye medarbejdere ind i teamet så er vi også mand for at støtte dig i den proces. Det kræver 3 ting.
1. Vi finder ud af personprofilerne på dit eksisterende Team så vi kan finde ud af hvilken personprofil du skal ansætte for at vi kan skabe en optimal balance i dit team – så det kan blive et effektivt ydende team.
2. Du får skabt et overblik over hvilke kompetencer du har i huset så du sikre dig bedst mulig overblik over hvilke kompetencer du mangler.
3. Du får defineret hvilken virksomhedkultur i har og hvilken platform “talentet” ville kunne forvente at træde ind på – det kræver en dybereliggende bevidsthed for jeres virksomhed omkring hvem i er og hvor i er på vej hen.

Det lyder umiddelbart som en omfattende proces – men det koster 1/2 års hårdt arbejde at få en ny medarbejder integreret derfor er det vigtigt at denne proces bliver foretaget godt og bevidst så i får mest mulig gevindst ud af den nyansatte.

Talentudvikling:
Udviklingen af talentet kan foregå på mange planer men i første omgang er det vigtigt at i får jer taget af jeres unboardingproces så i sikre jer i får talentets viden og færdigheder integreret ind i teamet hurtigst muligt. Dette hjælper vi jer meget gerne med gennem en integrationsproces
med følgende punkter:
– kendskab til virksomhedens kultur og politikker
– kendskab til arbejdsmarkedets værktøjer
– 3 – 4 supervisionstimer til den nyansatte
– 3-4 coaching sessioner for at få landet medarbejderen og slebet diamanten helt til. I relation til at kunne skabe udvinding af sine viden – opøve gennemslagskraft – få kendskab til at være selvledende og hvordan man bliver projektleder på sit eget liv i en organisation.

Prisen vil være ca. 7000 – 12.000 kr. alt efter den valgte løsning.

Umiddelbart lyder det som en stor investering – men normalt tager en integrationsproces 1/2 før den nyansatte igennem sociale mekanismer har fået opøvet nok ancenitet – til at personen overhovedet må udtale sig om noget nyt men har i råd til det ? Talentets viden fra universitet eller anden læreranstalt vil altid være den senest opdaterede viden og det ville være så ærgeligt at gå glip af den seneste viden omkring teknologi fordi den nyansatte i relation til de sociale normer ikke har ret til at udtale sig.

Med andre ord få størst mulig gevindst ud af den nyansatte ved at investere i at få personen integreret hurtigst muligt ind i teamet så teamet kan blive højtydende hurtigst muligt !

Har i spørgsmål er i altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 61607109 eller sende en mail på dmj@exsense.nu