Sæt ikke grænser for din trivsel og præstationer  

”Et godt arbejdsmiljø og et velfungerende indeklima er noget af det bedste man kan investere i”

Indret et optimalt fysisk miljø!

Børnehaver, skoler, universiteter og arbejdspladser er alle fysiske miljøer hvor vi skal præstere.

Uddannelse og indlæring stiller høje krav til både dem der underviser og dem der undervises – samt de der skal præstere på job.

Her må det fysiske arbejdsmiljø ikke være en hindring. Men det er det desværre ofte.

Uddannelse og arbejdspladsen er grundlaget for den enkeltes og samfundets udvikling. Derfor bør der stilles store krav til arbejdsmiljøet.

Indlæring kræver stor opmærksomhed, fordi informationen ikke alene er ny, men også skal opfattes korrekt, bearbejdes, forstås og huskes.

  • Arbejdsmiljøet påvirker i høj grad evnen til både at opfatte og formidle kundskaber og evnen til at præstere.
  • Problemer med lyd, luftkvalitet, temperatur og lys er kendt blandt mange der studerer, underviser eller har en anden funktion i undervisningsmiljøet.

Da jeg selv har været lærervikar i kortere og længere perioder har jeg haft fornøjelsen af at opleve et undervisningsmiljø på godt og ondt, hvilket gav mig ideen til at dykke ned i viden omkring hvordan man indretter det optimale psykologiske miljø.

Som lærervikar er det et chok at opleve at der løb 43 skrigende børn rundt om ørene på en og sidst jeg selv var det slog det mig; ”Ville jeg nogensinde som erhvervspsykolog tillade at medarbejdere og ledere skulle arbejde i sådan et arbejdsmiljø ? ”

Jeg fik alle børnene ned i skolegården så de kunne brænde noget krudt af og paradoksalt nok ville skæbnen at ”Kristian” en stille og rolig dreng på 8 år, kom hen til mig og rykkede mig i ærmet og sagde ”Ditte kan vi ikke godt gå et sted hen hvor der er mere ro – det larmer sådan !”

Det stod mig nu klart at jeg som erhvervspsykolog måtte have endnu mere fokus på den psykologiske vinkel på indretningen af arbejdsmiljøet.  Hvis vi skal skabe store forskelle her i verden må vi have arbejdspladser som tilbyder gode forhold også for den flittige stille og rolige elev/medarbejder som gerne bare vil have lov at udføre sit job i fred og ro, uden alt for meget larm omkring sig. Vi må indrette optimale miljøer for ro, fordybelse og rekreation til fordel for trivsel og effektivitet. Forskningen viser, at kontoransatte faktisk mister så meget som 86 minutter hver dag på grund af distraktioner. Og at børn udvikler stress af støj (Evans, Bullinger & Hygge, psychological science vol. 9 no. 1 (jan. 1998) pp. 75-77). Har vi råd til dette i vores samfund – nej vel ?

Vi må ikke ”sætte grænser for vores sanser”,  særligt ikke i miljøer hvor vi har behov for at være effektive og bearbejde tidligere information og tænke nye tanker. Særligt det fysiske miljø må tænkes ind i stressramtes tilbagevende på job og i miljøer for vi udfører behandling af stress.

I Exsense hjælper ved med at skabe fred og ro til at du kan passe dit arbejde og sin uddannelse, eller rekreere med størst mulig effektivitet og tilfredshed. Et miljø hvor der er rum og ro til at tænke og fordybe sig så man kan få noget fra hånden både på det fysiske og mentale plan. Dette skulle gerne give plads til at kunne trives og til at tænke nye tanker til fordel for både dig, virksomheden og give dig overskud til dig selv og dine omgivelser.